Existuje jen jedno dobro a to je vědění. Existuje jen jedno zlo a to je nevědomost. Sokrates

Červen 2007

Andreas Groll - první fotky Prahy

9. června 2007 v 12:06 Obrázky
Nejstarší fotky Prahy
Pokud mám správné informace, tak toto jsou vůbec nejstarší fotky Prahy. Pořídil je rakouský fotograf, který se specializoval na památky - Andreas Groll.
Toto je autor fotek Andreas Groll.
Fotka z roku 1856 - Staroměstská radnice. Je zde dobře vidět část radnice, která byla zničena za války. Před ní je renesanční Krocínova kašna, která už dnes bohužel nestojí na svém místě. Při budování sochy mistra Jana Husa byla rozložena a převezena do depositáře.
Opět radnice (a opět rok 1856), tentokrát s detailem orloje.
Zde je zvěčněna Prašná brána, jak vypadala v roce 1856. Zajmavostí jsou hodiny, které dnes už neuvidíte.
Mostecká věž a Karlův (tehdy nazýaný Kamenný) most. Rovněž z roku 1856.
Orloj a Týnský chrám v roce 1856. Za radnicí se nenápadně tyčí Marianský sloup, který byl rozvášněným davem v roce 1918 stržen rozvášněným davem (pod vedením Františka Sauera), který jej chápal jako symbol porážky při bitvě na Bílé Hoře.
Renesanční Zpívající fontána a za ní letohrádek Belvedér. (1856)
Na panoramatu z roku 1856 je Staré město.
Panorma (1856) Malé strany a Hradčan. Můžete si povšimnout, že chrám sv. Víta ještě nemá vybudované 2 neogotické věže.

Dopis Leonarda da Vinci

9. června 2007 v 11:48 Texty
Dopis Leonarda da Vinci
V roce 1482 píše Leoanrdo da Vinci dopis Ludovicu Sforzovi, který je vevodou v Míláně. V dopise ho upozorňuje na své kvality a možnosti vynálezů, které může realizovat. Dopis jsem nikde v češtině nenašel, takže jsem ho musel přeložit z angličtiny. Můj přklad je poňekud volnější a doufám, že jsem Leonardova slova moc nepřekroutil a že obsah alespoň shruba odpovídá tomu, co Leonardo zamýšlel vyslovit.
Dopis Leonarda da Vinci Ludovicu Sforzovi (zvanému il Moro)
Nejslovutnější Pane,
Nyní mám dostatečně prostudované návrhy všech, kteří se prohlašovali za zkušené vynálezce válečných přístrojů, a zjistil jsem, že tyto přístroje a obsluha těchto zmíněných přístrojů není ničím neobvyklým: budu se snažit, bez zaujatosti ke komukoliv jinému, osobně vyložit Vaší Excelenci moje tajemství, a pak je nabídnout k Vaší největší spokojenosti a k účinnému příhodnému využití tak, jak je následně v částech, všechny stručně popíšu.
1) Mám typ velmi lehkých a pevných mostů, přizpůsobených k lehkému přenášení, s nimi můžete pronásledovat a také, pokud toho bude zapotřebí, prchat před nepřítelem; a další, nezničitelné ohněm a bojem, lehké na vyzvednutí a umístění. Rovněž mám metody ke spálení a zničení těch nepřátelských.
2) Pokud je obléháno nějaké místo, vím jak odstranit vodu z příkopů, jak udělat nespočet druhů mostů, kryté cesty a žebříky a další stroje hodící se k podobným výpravám.
3) Rovněž. Pokud, z důvodu výše břehů, nebo stability místa a jeho polohy, je nemožné, při obléhání, využít bombardování, mám způsoby, jak zničit každou skálu nebo další opevnění, dokonce i když je založeno na skále.
4) Dále mám druhy hmoždířů; nejvhodnější a nejlehčí k přenášení; s nimi můžete metat malé kameny téměř jako vichřice; a jejich kouř, působící v neprospěch a zmatení nepřátel, mezi nimiž způsobí velké zděšení.
5) Mám prostředky k vytvoření tajných a klikatých důlních cest, dělaných bez hluku vedoucího k prozrazení, dokonce i když je třeba prokopat se pod příkopem nebo řekou.
6) Udělám kryté válečné vozy, bezpečné a nenapadnutelné, vnikající mezi nepřátele s dělostřelectvem. Žádný sbor mužů není tak dobrý, aby je zničil. A za nimi může, bez jakýchkoliv problémů, následovat nezraněná pěchota.
7) V případě potřeby udělám velké zbraně, hmoždíře a lehkou výzbroj bežného typu a užitečného a vynikajícího provedení.
8) Pokud by selhalo bombardování, mohl bych vymyslet katapulty, praky na házení kamenů - "trabocchi"- a další stroje podivuhodné účinnosti a neobvyklého využití. A krátce řečeno, hodící se k rozmanitým případům; můžu vymyslet různé a nesčetné způsoby ofensivy a defensivy.
9) A pokud bude boj na moři, mám mnoho strojů skvěle se hodících k útoku a obraně; a vesla která odolají útoku velkých zbraní a rozdrcení.
10) Věřím, že v časech míru, můžu zajistit perfektní uspokojení a vyrovnat se komukoliv jinému v architektuře a projektování veřejných a soukromých budov; a také v přesměrování toku řeky z jejího původního místa na nové.
Mohu vytvářet sochy z mramoru, bronzu nebo z hlíny, a taktéž v malířství mohu provést cokoliv, a udělat to tak dobře, jako kdokoliv jiný.
Dále, sochu bronzového koně s odlehčenou přední končetinou, která by vyjádřila nehynoucí slávu a důstojnost vévody, Vašeho otce, blahé paměti, a proslulost domu Sforzů.
A pokud komukoliv, některá z výše jmenovaných věcí, připadá nemožná nebo neuskutečnitelná, jsem vždy připraven provést experiment ve Vašem parku, nebo na kterémkoliv místě, které určí Vaše Excelence - jíž se s největší pokorou poroučím.