Existuje jen jedno dobro a to je vědění. Existuje jen jedno zlo a to je nevědomost. Sokrates

Květen 2007

Úvaha o Komenském

7. května 2007 v 18:34 Osobnosti
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský je bezesporu jednou z našich nejvýznamnějších osobností vůbec. Zajímal se o nespočet oborů (např. teologii, folozofii, přírodní vědy, pedagogiku, uměleckou tvorbu - básnictví atd.) a přesto ho má většina dnešních lidí především za pedagoga. Nemůžeme se jim divit, svou prací položil Komenský základy moderní pedagogice. Je prvda, že jeho myšlenky v oblasti pedagogiky často nebyly vyslovené poprvé jím samotným (např. ho předcházeli jezuté a Rabbi Löw), ale teprve on dokázal zformovat základy pedagogiky jakožto vědy. Metody, které zavedl on (obrázkové učebnice, přehledný systém učiva, možnost vzdělání pro každého atd.), se používají dodnes na celém světě. Komenský ovšem nechápal pedagogiku jako hlavní obor svého zájmu. Musíme ji chápat v kontextu snah Komenského o náprvu světa. On sám poznamenal, že škola má být především "dílnou lidskosti". Komenský jakožto biskup Jednoty bratrské byl i silně věřícím a teologem. Sám se domnívám, že pouze jeho silná víra v Boha a vlstní duševní síla mu pomohly přežít častá a velká utrpení, která za svůj život prožil. Zatímco jiný prožije menší životní ránu, která ho dostane na kolena, Komenský nikdy nesložil nadlouho ruce v klín a nejen to, dokonce se snaží ze své životní tragédie vytěžit něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Vznikají tak tzv. útěšné spisy (Truchlivý, Labyrint světa a ráj srdce, Hlubina bezpečnosti). Ty psal, aby v těžkých chvílích potěšil nejen sebe, ale všechny, kteří zažívají nějaké příkoří a rány osudu (sám se k tomu doznal v jednom ze svých dopisů). To je nejtypičtější rys Komenského osobnosti - miloval Boha a své bližní a dělal pro jejich dobro vše, co mohl (přesně splnil dva hlavní požadavky Krista). Rád bych doporučil k přečtení jeho Listové do nebe. Je tam krásně vidět, jak Komenský soucítí s chudými, ale jak zároveň dokáže pochválit i spravedlivé boháče, kteří činí chudým dobrotiní a neškodí jim a vůbec se chovají spravedlivě. Právě na tom je vidět, že Komenský nebyl žádný náboženský fanatik, ale vždy rozumně uvažující člověk. Vždy se snažil přemýšlet bez předsudků a snažil se být vždy nejvíce objektivní - například: za všechny peníze si koupil výtisk Koperníkovy knihy De Revolutionibus, kde Koperník vysvětloval svůj názor, že středem vesmíru je Slunce a planety se točí kolem něj, přečetl si ho a nakonec Koperníkovu myšlenku odmítl (sám přijal kompromisní myšlenku Galielea). To byla samozřejmě jeho svobodná vůle, ke které dospěl na základě všech svých poznatků a zjištění. To, že se Komenský v této otázce mýlil, není až tak důležité, všimněme si ale, že než svůj názor vyslovil, snažil se pochopit všechny argumenty. Kéž by i dnes člověk nejprve přečetl co nejvíc poznatků a zjistil si co nejvíce informací pro i proti, a pak teprve rozhodl, zda je věc (případně myšlenka) správna či ne.
Závěrem bych chtěl každému poradit, aby si sám zkusil přečíst nějaké dílo Komenského. Určitě budete příjemně překvapeni, je sice pravda, že jeho česká díla jsou z dnešního jazykového hlediska trochu náročnější, ale určitě stojí za pokus tuto barieru prolomit a začíst se. Na internetu je mnoho jeho prací, takže za ně ani nemusíte utrácet peníze, takže jediné, co knihy Komenského potřebují, je trochu tpělivosti a času. Každopádně to za tuto malou oběť stojí.