Existuje jen jedno dobro a to je vědění. Existuje jen jedno zlo a to je nevědomost. Sokrates

Starověké písemnictví

30. března 2007 v 17:59 |  Texty
Dnes tu je velmi stará písemnost. Jedná se o text ze starého egypta, který sice nemá valnou uměleckou hodnotu, ale je velmi zajímavý, jak pro člověka zajímající ho se o Egypt, tak i pro běžného čtenáře. Je to žánrový text, který popisuje každodenní život Egyptanů (v tomto případě o školách v Egyptě). Pokud se někomu tento přes 2000 let starý text zalíbí, a chtěl by si přečíst něco podobného, rozhodně bych mu doporučil knihu Tajemství parpyrů, z edice Antická knihovna. Jedná se o dopisy běžných lidí ze starověku (kolem přelomu letopočtu). Čtenář tam například najde dopis, kde mladý student prosí rodiče, aby mu poslali peníze.
UKÁZKY ZE ŠKOLNÍCH ÚLOH PÍSAŘSKÉ ŠKOLY
Otec napomíná svého syna
Poslal jsem tě do školy s dítkami šlechticů, abys byl vychován a vzdělán k tomuto povznášejícímu úřadu. Vylíčil jsem ti úděl písaře, je-li svědomitý. Bud' i ty svědomitý na svém místě. Před tvými soudruhy již leží knihy; chop se svých šatů a ohlédni se po svých sandálech! Přines horlivě svůj deník; nebud' líný ukládati zlatá zrnka do pokladničky. Bud' pilný v čtení knih a v řešení početních úkolů! Máš-li mlčeti, nevydej ani hlásku!
Bud' příjemný ve své řeči! Piš svou rukou, čti svými ústy a rad' se! Neumdlévej a neutrat' jediného dne, zaháleje; je to škodlivé tvému tělu. Vnikej do způsobu myšlení svého učitele a naslouchej pozorně jeho výkladům. Hled', já budu stále s tebou; střez se nedbalosti!
Písař napomíná žáka
Bud' písařem! Jest osvobozen od povinné práce a jest zhoštěn i každé jiné práce. Jest zbaven nošení motyky a ošatky; nebudeš tedy nositi koš. Písařské povolání způsobí, že budeš ušetřen oháněti se veslem.
Písař jest zbaven útrap, nejsa podřízen mnoha pánům a množství představených. Jiný člověk, sotva opustí klín své matky, již leží na břiše před svým představeným; chlapec je sluhou důstojníka, jinoch se stává rekrutem, dospělý muž důstojníkem a stařec rolníkem. Kulhavý se stane vrátným a špatně vidící krmičem dobytka.
Ptáčník chodí po horských úbočích a rybář se hrouží do vody. Boží sluha jest rolníkem; není na svobodné noze po
celou dobu setby a po celou dobu žní, ať nebe jest větrno, nebo ať prší. Kněz pracuje na průplavech; pracuje, aby upravil tok vody v průplavu, až jest promočen.
Když podkoní jest na povinné práci, jeho koně jsou opuštěni na poli, mlácení obilí jeho manželky jest bez dohledu, jeho dcera jest na hrázi a jeho služka ve skupině robotnic. A kdyby jeho koně utekli, byl by odveden k zahraničnímu vojenskému oddílu, takže při své službě jest v neustálém strachu.
Důstojník, vcházeje do Sýrie, nemá již hole, nemá sandálů a dobře ani neví, je-li již mrtev, nebo ještě živ mezi lvy kolem se plížícími, zatím co nepřítel jest skryt v křoví! Když protivník tu stane hrůzyplný, důstojník jde, volaje k svému bohu: "Pojd' sem ke mně a zachraň mne!" Pekař peče. Když vkládá chléb do ohně, jeho hlava jest uvnitř pece, a jeho syn svírá jeho nohy; kdyby se vymkl z rukou svého syna, padl by do výhně.
Písař jest však určen k tomu, aby řídil všecky práce v této zemi.
Nezvedený žák
Bylo mi řečeno, že opouštíš písařství a potuluješ se, jsa tanečníkem. Chodíš z ulice do ulice, do všech, zapáchajících pivem, a dopouštíš se nepřístojností. Pivo odpuzuje lidi a působí, že tvá duše jest pomatena; jsi jako nalomené veslo v lodi, které jest neposlušné na všecky strany; jsi jako kaple, postrádající svého boha, jako dům, postrádající chleba.
Přistihují tě lezoucího na zdi, a strhujícího štítky. Lidé prchají před tebou, protože jim uštědřuješ rány. Kéž bys věděl, že víno jest ohavnost, kéž bys přestal s likéry! Kéž bys netiskl džbánek na svou hrud', a zapomněl na pivo!
Učí tě zpívati s průvodem flétny a hráti na moldánky, přednášeti s průvodem lyry a zpívati s průvodem . . . . . . . . Sedíš na ulici a lehká děvčata tě obklopují; stojíš, činíš, zač by ses měl styděti a ony tě . . . . . . . . . . . . . . . . . Sedíš s dívkou, natřen vonným olejem, tvůj květinový věnec jest na tvém hrdle a bubnuješ na své břicho. Vrávoráš, padáš na břicho, jsi zamazán kalem - - - - - -
Zlý osud rolníkův
Řekli mi, že opouštíš psaní a potloukáš se po zábavách, že věnuješ pozornost polním pracím a obracíš se zády k svaté řeči. Což si nevzpomínáš na úděl rolníkův při soupisu žní?
V době záplavy, kdy voda jest v plné výši, jest promočen a koná své přípravy. Ve dne řeže nářadí k orbě, noc tráví, pleta provazy, a rolnické práce vykonává v polední hodině. Když konečně pole leží před ním vysušené, vychází si opatřit oslí potah. Několik dní hledá pastevce, pak si vezme potah, vrátí se s ním a zanechá jej na poli. Když se rozední, vyjde orat, ale nenajde oslů na poli. Stráví tři dni, hledaje jich, až je najde v bahnisku, ale není na nich již kůže; vlci je sežrali. Znovu vychází se svou zástěrou v ruce, vyprosit si jiný potah.
Když se vrátí na své pole, najde je v příznivém stavu. Stráví tu osm hodin, oraje, a červi již čekají. Snědí polovinu osevu a hroch sní druhou. Na poli jest mnoho myší a spadnou na ně kobylky. I dobytek žere a vrabci kradou. Běda rolníku! Zbytku na humně učiní konec zloději. A k tomu ještě, měděné podkovy jsou pryč a potah dodělá při orbě a při mlácení.
Tu přistane písař na hrázi, aby sepsal žně; jeho pomocníci mají hole a černoši palmové pruty. Řeknou: "Dej sem zrní!" - "Není ho." I bijí ho roztaženého, pak ho sváží a vhodí do příkopu. I jeho manželka jest svázána a jeho děti spoutány, a jejich sousedé je opouštějí, utíkajíce, aby zachránili své vlastní zrní.
Jen písaři, jenž řídí povinnou práci všech lidí, jest psaní počítáno za povinnou práci a neplatí daní.
Máš-li tedy rozum, bud' písařem, at' jsi št'astnější než rolník. Nevíš-li, co dělati, kéž to poznáš!
(vybral a přeložil egyptolog František Lexa)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Který je váš nejoblíbenější český (nežijící) spisovatel?

Božena Němcová 21.2% (39)
Jan Neruda 13% (24)
Alois Jirásek 9.2% (17)
Jaroslav Hašek 3.3% (6)
Karel Čapek 31.5% (58)
Bohumil Hrabal 9.8% (18)
Jiný 12% (22)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama